Om oss

Scenario för trädgård, park och landskap är ett landskapsarkitektkontor som med skisser och ritningar som arbetsmaterial formger trädgårdar, parker och landskap.

Vi ritade våra första gårdsmiljöer och trädgårdar för över 20 år sedan.
Tillsammans med vårt kunniga nätverk av markingenjörer och trädgårdsanläggare skapar vi unika trädgårdsmiljöer, anpassade till situationens/platsens möjligheter och beställarens visioner.

Våra uppdrag varierar från den lilla skalan i den privata trädgården, via gestaltning och projektering av stadens boendemiljöer, parker och torg, till inventeringar och analyser i landskapets skala.