Om oss

Projekt

Välkommen!

Som landskapsarkitekter är vårt mål att göra avtryck i människors livskvalitet. Genom att formge yttre miljöer med ekologisk grundsyn och stort miljöengagemang blir det självklart att hitta kreativa lösningar även för flora och fauna.

Vi arbetar med gestaltning i kulturhistoriskt värdefulla miljöer, såväl som deltar i skapandet av innovativa lösningar för nya stadskvarter - utifrån varje plats unika historia och förutsättningar.

Scenario är det lilla personliga kontoret med full kompetens och 25 års erfarenhet. Vi har ett stort och brett nätverk, och kan ta alla typer av landskapsarkitektuppdrag.